Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Poradnik grzybnie

Pieczarki odchudzają
Są ni­sko­ka­lo­rycz­ne (100 g to za­le­d­wie 22 kcal), za­wie­ra­ją mało tłusz­czu, sporo błon­ni­ka (ok. 10 proc. su­chej masy grzy­ba) i wody (nawet 80 – 90 proc.), co za­pew­nia dłu­go­trwa­łe uczu­cie sy­to­ści. Do­dat­ko­wo, pod wzglę­dem od­żyw­czym pie­czar­ki są peł­no­war­to­ścio­wym pro­duk­tem.
Czytaj więcej
pixel