REKLAMACJA

Jesteś tutaj:Strona główna Drzewka owocowe - Przycinanie drzew owocowych
Drzewka owocowe - Przycinanie drzew owocowych

Poniższe uwagi kierowane są przede wszystkim do posiadaczy nowo zakładanych sadów przydomowych, stawiających pierwsze kroki w poznawaniu zasad prowadzenia koron drzew owocowych. Powinni oni pamiętać, że podstawowym celem cięcia nowo posadzonych drzewek jest przywrócenie równowagi pomiędzy korzeniami a częścią nadziemną.

Podczas wykopywania drzewek w szkółce system korzeniowy ulega uszkodzeniu i dlatego poprzez przycięcie części nadziemnej przywrócimy korzeniom odpowiednie warunki do pobierania wody i składników pokarmowych z gleby w ilości, która pobudzi pąki do rozwoju.

Drugim ważnym celem jest nadanie odpowiedniego kształtu koronie młodego drzewka, czyli ukształtowanie przewodnika (pionowego pędu głównego), niedopuszczenie do tworzenia się ostrych kątów rozwidleń z tym przewodnikiem (pędy wyrastające pod ostrym kątem łatwo wyłamują się pod ciężarem owoców), a także niedopuszczenie do zagęszczania się koron oraz zapewnienie odpowiedniej wysokości pnia.

***

Przystępując do przycinania nowo posadzonych drzewek należy pamiętać, że silne cięcie (młodych i starszych drzewek) ogranicza zawiązywanie się pąków kwiatowych i w efekcie zmniejsza owocowanie w następnym sezonie. Jeżeli sadzimy dwuletnie rozgałęzione drzewka na żyznej glebie z możliwością nawadniania, staramy się ograniczyć cięcie do niezbędnego minimum - zamiast cięcia stosujemy wtedy rozginanie pędów przeciwdziałając tworzeniu się ostrych kątów z przewodnikiem. Takie postępowanie sprzyja uzyskaniu pierwszych zbiorów już w następnym roku po posadzeniu.

W sposób przeciwny postępujemy z drzewkami słabszymi, sadzonymi na gorszej glebie przy braku możliwości regularnego nawadniania. W tym przypadku prawidłowy rozwój drzewek jest uzależniony od silniejszego przycięcia, a pierwsze owoce uzyskamy o rok później.

W naszych rozważaniach zamierzamy uzyskać tak zwaną koronę wrzecionową (kształtem zbliżoną do choinki) przy formowaniu jabłoni, grusz, wiśni, śliw i czereśni oraz koronę prawie naturalną dla moreli, brzoskwiń, orzechów włoskich i leszczyny.

***

Korona wrzecionowa zalecana jest dla wyżej wymienionych gatunków, ogranicza ona wielkość drzew i umożliwia gęściejsze nasadzenia.

Przycinanie jabłoni

Rys. 1

rys_1

Rys. 1 a (koronka z około pięcioma pędami)

Skracamy przewodnik ok. 40 cm nad najwyżej położonym pędem (tniemy lekko skośnie nad pąkiem). Usuwamy pęd z ostrym kątem rozwidlenia (na gładko przy przewodniku) oraz  pędy rosnące niżej niż 50 cm od ziemi (na gładko przy przewodniku). Bocznych pędów nie skracamy z wyjątkiem sytuacji, gdy nie mamy możliwości nawadniania a drzewko ma mocno uszkodzone korzenie. Wówczas boczne pędy skracamy zwykle o jedną trzecią lub jedną czwartą długości (nad pąkiem rosnącym na zewnątrz koronki)

Rys. 1 b   (koronka słabo wykształcona z dwoma-trzema pędami)

Usuwamy pęd rosnący niżej niż 50 cm od ziemi. Skracamy nisko przewodnik ok. 15-20 cm nad najwyższym pędem w celu uzyskania nowych pędów uzupełniających pierwszy okółek.

Rys. 1 c   (jednoroczny, nie rozgałęziony okulant)

Takie drzewka przycinamy na wysokości 70-90 cm w celu wytworzenia pędów bocznych powyżej 50 cm od ziemi.

Rys. 2

rys_2

Rys. 3

rys_3

Po cięciu wiosennym obserwujemy rozwijające się pąki i zwracamy uwagę na nowe pędy pojawiające się poniżej miejsca cięcia przewodnika. Na przełomie maja i czerwca należy (na około 10 dni) założyć na przewodnik klamerki do bielizny ponad wyrastającymi pędami w celu zmuszenia ich do wzrostu poziomego i utworzenia bezpiecznych szerokich kątów rozwidleń (rys. 2). Od drugiej połowy lipca przez cały sierpień możemy przyginać młode pędy długości 40-50 cm do poziomu za pomocą specjalnych ciężarków betonowych o masie 200-300 g, lub za pomocą sznurka (rys. 3).

Należy przy tym zwrócić uwagę na możliwość przechylania i deformacji drzewek spowodowaną przyginaniem. Jeżeli przewodniki drzewek nie są dostatecznie stabilne, powinny zostać przywiązane do podpór. Dolny koniec sznurka wiążemy najlepiej do metalowej szpilki wbitej w ziemię (lub kołka), ewentualnie do pnia. Górną część sznurka wiążemy na pędzie w odległości jednej trzeciej długości od podstawy. Sznurek na pędzie lub pniu wiążemy zawsze w formie luźnej pętli bez zaciągania (ze względu na niebezpieczeństwo „wrastania” sznurka w korę).

Przycinanie grusz

Przycinanie grusz po posadzeniu wykonujemy podobnie jak jabłoni, zwracając jednak uwagę, że pędy grusz są zwykle długie i mają tendencję do pionowego wzrostu. Z tego względu zakładanie klamerek oraz przyginanie pędów sznurkiem odgrywają u grusz większą rolę niż u jabłoni. Może się zdarzyć, że niektóre pionowo rosnące pędy są zbyt sztywne i nie dają się przygiąć. W takim wypadku muszą zostać całkowicie usunięte.

Przycinanie wiśni

 

Wiśnie, które zamierzamy prowadzić w formie drzewka z wyraźnym przewodnikiem, po posadzeniu wymagają silnego przycięcia, gdyż pędy są przeważnie długie, skierowane do góry i wyrastające pod ostrym kątem grożącym rozłamywaniem drzewek. Pędy wyrastające poniżej 40 cm od ziemi całkowicie usuwamy. Przewodnika nie tniemy, a wszystkie boczne pędy skracamy na 2-3 pąki od nasady. Z pozostawionych czopów wyrosną wiosną pędy w kierunku ukośnym i poziomym. W maju lub czerwcu należy usunąć szczytowe wyrastające pionowo pędy konkurujące z przewodnikiem, gdyż główny pęd u wiśni wymaga szczególnej troski –w okresie owocowania drzewek często wykazuje tendencję do kierowania w bok i zanikania.

Przycinanie śliw

 

Formowanie korony wrzecionowej u śliw jest podobne jak u jabłoni. Jednoroczne, nie rozgałęzione okulanty przycinamy około 80 cm od ziemi, a koronę zaczynamy formować w następnym roku. Drzewka rozgałęzione przycinamy podobnie jak jabłonie, skracając przewodnik około 40 cm nad najwyżej położonym pędem i usuwając pędy rosnące niżej niż 50 cm od ziemi.

Przycinanie czereśni

 

Drzewka jednoroczne, nie rozgałęzione przycinamy na wysokości 90-100 cm od ziemi. Drzewka rozgałęzione przycinamy, usuwając pędy rosnące niżej niż 60 cm nad ziemią, a przewodnik skracamy około 70 cm nad najwyżej położonym pędem. W maju i czerwcu zmuszamy młode pędy do poziomego wzrostu zakładając klamerki, a w sierpniu boczne pędy przyginamy sznurkiem do poziomu.

Przycinanie moreli

 

W naszych warunkach klimatycznych zalecaną formą korony dla moreli jest korona prawie naturalna. Cięcie po posadzeniu polega na skróceniu przewodnika około 50 cm nad najwyżej położonym pędem i usunięciu pędów bocznych rosnących niżej niż 50 cm od ziemi. Ponadto pędy boczne o ostrych kątach rozwidleń usuwamy całkowicie, a pozostałe skracamy o jedną trzecią. Pomocnym zabiegiem będzie również przyginanie pędów do poziomu.

Przycinanie brzoskwiń

 

Brzoskwinie wymagają po posadzeniu silnego przycięcia. Uformowanie zalecanej prawie naturalnej formy krzaczastej w pierwszym roku polega na przycięciu przewodnika około 80 cm od ziemi i pozostawieniu w odstępach około 20 cm od siebie czterech symetrycznie położonych pędów bocznych, które skracamy: górne na 2-3 pąki, a dolne na 4 do 6 pąków od nasady. Pozostałe pędy boczne całkowicie usuwamy. Najniżej położony pęd powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15-20 cm od ziemi.

Przycinanie orzecha włoskiego

 

Orzech włoski (forma drzewiasta, prawie naturalna) po posadzeniu wymaga jedynie usunięcia dolnych pędów bocznych do oczekiwanej wysokości pnia: od 0,5 do 1,5 m (wyższy pień u drzew rosnących pojedynczo). Cięcie należy przeprowadzić w lutym lub w sierpniu, gdyż po cięciu wiosennym występuje silny wyciek soku z ran, sprzyjający porażeniu drzewa przez choroby.

Przycinanie leszczyny

 

Zalecaną formą prowadzenia leszczyny jest drzewko prawie naturalne. Leszczynę po posadzeniu przycinamy na wysokości około 80 cm od ziemi i usuwamy wszystkie pędy boczne. Wyprowadzamy następnie koronkę złożoną z 5-7 symetrycznie rozłożonych pędów nie niżej niż 50 cm od ziemi. Należy starannie usuwać pędy pojawiające się na pniu oraz odrosty korzeniowe.

Przedstawione powyżej uwagi stanowią uproszczony schemat postępowania z nowo posadzonymi drzewkami owocowymi, nie uwzględniający wielu istotnych czynników mających wpływ na wybór sposobu cięcia i jego szczegóły. Zainteresowanych odsyłam do bogatej literatury na powyższy temat. W kolejnym artykule poznamy zasady cięcia nowo posadzonych krzewów owocowych.

Polecamy
Podziel się swoim komentarzem z innymi
0 szt., 0.00
Kalendarz ogrodniczy - Luty w ogrodzieSadzenie cebulek kwiatowych wiosennychRozsada warzyw od A do ZNasiona na kiełki - Bądź zdrowy na TOPIE!!!Nasiona na kiełki - Kiełkowy ogród bogactwem witamin!Dokarmianie ptaków zimąCzy wiesz jakie ptaki odwiedzają Twój karmnik?Drzewka owocowe - Sadzenie drzew owocowychDrzewka owocowe - Okres dojrzewania Dojrzałość zbiorczaDrzewka owocowe - Zapylacze drzew owocowychDrzewka owocowe - Przycinanie drzew owocowychDrzewka owocowe - Cięcie i pielęgnacja młodych drzewek owocowychDrzewka owocowe - Podkładki jabłoni Drzewka owocowe - Podkładki grusz, śliw i czereśniDrzewka owocowe - Pielęgnacja i zabezpieczanie drzewek i krzewów owocowych jesieniąDrzewka owocowe - Kalendarium ochrony roślin sadowniczychTruskawki - Truskawkowy szał naszej KlientkiTruskawki - Uprawa sadzonek truskawek Frigo i w pojemnikachOchrona przed szkodnikami i chorobami w sadzie owocowymJak sadzić kwiaty ogrodowe, drzewa i krzewy?Zabezpieczanie roślin na zimęNasadzenia jesienne i jesienne porządkiRośliny miododajne w ogrodzieLas w ogrodzie, czy ogród w lesie?Żywopłot średniŻywopłot wysokiŻywopłot obronny.Żywopłot niskiKalendarz ogrodniczy - Styczeń w ogrodzieKalendarz ogrodniczy - Marzec w ogrodzieKalendarz ogrodniczy - Kwiecień w ogrodzieKalendarz ogrodniczy - Listopad w ogrodzieKalendarz ogrodniczy - Grudzień w ogrodzie Pory roku - latoKalendarium ochrony roslin iglastychNajczęstsze choroby jabłoniZabiezpieczanie roślin z gruntuZasady zakładania lasuPunkty lojalnościoweKarmniki - ofertaPokarm dla ptaków - ofertaSadowniczy.TVTUNELE FOLIOWETruskawki - uprawa truskawek powtarzających owocowanie.Róża - kwiat o wielu twarzachSadzenie i pielęgnacja różCiekawostki z życia różRośliny na balkon, uprawa w pojemnikach Part 1 - iglaki Pnącza - zielona intymność w Twoim ogrodzieTrendy w ogrodzieMoc w Twoich ziołachDrzewka owocowe karłowe – dużo owoców w małej przestrzeniKolumnowy sad owocowy, czyli kolumnowe drzewka owocoweDrzewka owocowe DUO – podwójna radość dla wymagającychBylinyTRAWY OZDOBNE – BYLINY Z PAZUREMDrzewka karłowe w doniczkach – zabezpieczenie przed zimowym chłodemWrzosy i wrzośceRóże - kompozycjaGaleriaSklep ogrodniczy onlineChoinki przez internet - teraz w Polsce KwestionariuszKopia strony koszykaBudki lęgowe dla sikorekDobór budek lęgowych dla gatunków ptaków oraz wysokość ich montażuZasady wieszania budek lęgowychBłędy przy budowie budek lęgowychUprawa ArbuzaUprawa Brokułów Uprawa BrukselkiUprawa FasoliUprawa KapustyUprawa KarczochaUprawa BoćwinyAmatorska uprawa pomidoraUprawa RukoliUprawa RzepyUprawa SzparagówUprawa SzpinakuUprawa MiechunkiUprawa MajerankuUprawa miętyUprawa OreganoUprawa PietruszkiUprawa RozmarynuUprawa StewiiUprawa SzałwiUprawa TymiankuDobór wielkości doniczek do gatunku produkowanej rozsadyJak użyć bon podarunkowyNawożenie cebulek kwiatowychPieczarki odchudzająŚwięto Jesieni z SadowniczymDrzewka owocowe - JAbłoń Malinówka MalinowaRośliny na tern podmokłyDrzewka owocowe- Jabłoń AntonówkaDrzewka owocowe- Jabłoń PapierówkaDrzewka owocowe - Śliwa AmersSadowniczy.pl - Dzień Dziecka Jak uprawiać truskawkiSadzenie MoreliTawuła van Houtte'a Gold FountainTawuła Gold FountainTawuła nippońska SnowmoundDrzewka owowe - Śliwa DianaDrzewka owocowe - Śliwa BluefreDrzewka owocowe - Śliwa EmpressTawuła japońska Golden CarpetTawuła wczesnaTawuła japońska OdensalaTawuła japońska MacrophyllaLekcja PrzyrodyTawuła japońska FroebelliTawuła japońska CandlelightDrzewka owocowe - Śliwa HagantaTawuła brzozolistna TorTawuła GęstokwiatowaTawuła japońska Magic CarpetTawuła BrzozolistnaTawuła japońska Japanese DwarfTawuła japońska White GoldTawuła japońska Green CarpetSposób na pigwowca nr 1 – NalewkaPrzepisy z wykorzystaniem Pigwowca - Sprawdź Koniecznie te 10 Przepisów!Jak ożywić ogród zimąPrzewodnik do upraw warzyw - Pora siewuPrzewodnik do uprawy ziółKwiaty jednoroczne Kwiaty dwuletnie i wieloletnieHodowla grzybniGaleria Choinek 2016Pory roku w ogrodzie - WiosnaDrzewka owocowe w balotach START PACKGotowa rozsada warzyw gruntowychCzy drzewko świąteczne można sadzić w ogrodzie? PoradnikRośliny jednoroczne - nasiona roślin miododajnychKwiaty miododajne w warzywniakuDrzewa i krzewy miododajneDrzewa i krzewy miododajne owocoweByliny wieloletnie długo kwitnące i miododajneJak zniszczyć 500 tys. przędziorków w sezonie.Wiosenne opryski jabłoni!Odmiany róż w ogrodzieĆma bukszpanowa - nowy i poważny szkodnikDrzewka owocowe - śliwaŚliwa domowa - przegląd najpopularniejszych odmianŚliwa domowa - jak uprawiać?Mszyce w ogrodzie - jak zwalczać?Przędziorki w ogrodzie - kolejna "zmora" ogrodnikaPoskrzypka liliowa - jaskrawy pożeracz lilii ogrodowychRośliny i preparaty odstraszające komary i kleszczeDrzewka owocowe - Jabłoń Antonówka Biała Śmietankowa Drzewka owocowe - Orzech włoskiDrzewka owocowe - Jabłoń MutsuDrzewka owocowe - Grusza Klapsa Faworytka Kalendarz ogrodnika - lipiec i pielęgnacja roślinDrzewka owocowe - Czereśnia RivanDrzewka owocowe - Jabłoń GalaDrzewka owocowe - Śliwa Jerozolimka BrzoskwiniowaByliny w ogrodzie - gatunki, odmiany, pielęgnacjaDereń jadalny - odmianyDrzewka owocowe - jabłoń Red BoskoopDrzewka owocowe - Jabłoń PirosDrzewka owocowe - Czereśnia NaranaSadzenie cebulek kwiatowych jesiennychRóże pienne - uprawa, wymagania, pielęgnacjaHortensja bukietowa - odmiany, uprawa i pielęgnacjaPetunia ogrodowa - jak uprawiać te cudowne kwiaty?Sklep ogrodniczy Sadowniczy.pl - sprzedaż nasionDrzewka owocowe - promocje i wyprzedażeCebulki tulipana - jak uprawiać i pielęgnować tulipany w ogrodzie?Cebulki lilii - uprawa, wymagania i pielęgnacjaLilia drzewiasta - odmiany, wymagania i pielęgnacjaLigustr pospolity Cebulki hiacyntów - uprawa, pielęgnacja i wymaganiaWierzba całolistna japońska Hakuro-nishikiWierzba sachalińska wierzba smocza Sadzenie i przesadzanie roślin - na co musimy zwracać uwagę?Posadź drzewo dla dziecka! Jemioła - właściwości symboliczne i leczniczeŻonkil w ogrodzie - sadzenie, wymagania, pielęgnacjaZioła odstraszające komaryZiele nieśmiertelności JiaogulanUprawa borówki amerykańskiejWiciokrzew pomorski Graham ThomasTrzmielina fortunea - uniwersalna piękność do każdego ogroduTawułka - odmiany, uprawa i wymaganiaSurmia Katalpa Storczykowiec - wymaganiaBielenie drzew owocowych w ogrodzieCzereśnia samopylna - popularne i niezawodne odmianyLawenda - wymagania, uprawa w ogrodzie i pielęgnacjaSadzenie hortensjiSadzenie młodych drzewek owocowychKiedy sadzimy maliny i jak to zrobić Uprawa malin w pigułce - przycinanie, nawożenie,pielęgnacjaSadzonki borówki amerykańskiej - wczesne odmianyWiosenne przycinanie drzew i krzewów owocowych - terminyPrzegląd gatunków malinSadzimy agrest...Sadzonki agrestu - jakie odmiany wybrać do uprawy amatorskiejOpryski drzew owocowych na wiosnęPrzycinanie hortensjiSok z brzozy - czyli dlaczego warto sadzić brzozy w ogrodzieKalendarz ochrony roslinKalendarz ogrodnika - marzec i pielęgnacja roślinKalendarz ogrodnika - kwiecień i pielęgnacja roślinOpuchlaki w ogrodzieMagnolieRozmnażanie roślinRośliny wczesnego lataKalendarz ogrodnika - maj i pielęgnacja roślinLilakiMajowe cięcie drzew i krzewówRośliny wabiące motyleZiołowy ogródekTawuła czy tawułka?Kędzierzawość liści brzoskwini - przyczyny, objawy, zwalczanieKalendarz ogrodnika - czerwiec i pielęgnacja roślinWierzby na tereny piaszczysteWierzba – drzewo na tereny podmokłeWierzba – formy krzewiasteWierzby na gleby o umiarkowanej wilgotnościKosaciec irys bródkowy, holenderski, syberyjskiRośliny na gorące latoCzerwcowe cięcie żywopłotuUsuwanie nadmiaru zawiązków owocowych z drzewLetnie cięcie winorośliWierzba - uprawa, wymagania, pielęgnacjaWierzby szczepione na pniuWierzba płożącaWierzba jako soliterWykopujemy cebuleChabryNa co chorują truskawki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel